Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

8307 70f2 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa via12czerwca 12czerwca
1644 5233 390
Reposted fromnonecares nonecares viacucaTwin cucaTwin
Pójdziesz ze mną na spacer?
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee via12czerwca 12czerwca
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte via12czerwca 12czerwca
Miłość to obecność.
— znalezione
9412 a13a 390
Reposted fromOFFka OFFka viadontbemad dontbemad
6035 b352 390
0445 45ac 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viay-xcv-y y-xcv-y
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
1598 d6c2 390
Reposted fromfriends friends viaVictorialies Victorialies
5004 e636 390
Reposted fromflesz flesz viaaynis aynis
0416 0183 390
Reposted fromicontradictmyself icontradictmyself viagaiqus gaiqus
0499 3c8e 390
Reposted fromonlyman onlyman viatoolost toolost
0297 0f76 390

serious:

who were you?

Reposted fromgruetze gruetze viaczinok czinok
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viamentality mentality
6088 a6ae 390
Reposted fromdembus dembus viahavingdreams havingdreams
2156 2bd0 390
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamentality mentality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl