Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

A Ty kim? Kim dla mnie mógłbyś być? Może czymś w dotyku miłym tak jak plusz?
— HEY - A ty?
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viagrovly grovly
6494 e312 390
Reposted fromscared scared viaeazyi eazyi
2973 282a 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
3476 8e5e 390
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viagrovly grovly
3258 aefc
Reposted fromtimetobegin timetobegin viagrovly grovly
2500 b82f 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viagrovly grovly
8612 b176 390
Reposted fromlllm lllm viaToshi Toshi

Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.

— Waldemar Łysiak
Reposted fromyourtitle yourtitle viazyta zyta
7572 f3b1 390
2311 519d 390
Reposted frommangoe mangoe viatentacleguy tentacleguy
Mój świat dzisiaj jest oceanem smutku.
— MsChocolate
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanakarenina anakarenina
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie via0 0
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaanakarenina anakarenina
5574 6725 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina
Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też
— Osiecka
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via0 0
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— ..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl