Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

5574 6725 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina
Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też
— Osiecka
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via0 0
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— ..
4246 d2e7 390
Reposted fromhrafn hrafn viamyszkaminnie myszkaminnie
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via0 0
Nigdy nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak "barwny" scenariusz potrafi napisać, niepewna Twych uczuć.
Reposted frommefir mefir viaanakarenina anakarenina
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie. To minie.
— Nosowska

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
2735 a092 390
Reposted fromlaters laters via0 0
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc viaaikko aikko
1704 c907 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaLuukka Luukka
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viamyszkaminnie myszkaminnie
0493 058d 390
Cat & Infrastructure #2
Reposted fromkarrolka karrolka viatentacleguy tentacleguy
1192 efb1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viagrovly grovly
1696 283b 390
Reposted fromzciach zciach viadomix domix
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viagrovly grovly
0102 a1de 390
Reposted fromteijakool teijakool viagrovly grovly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl